aboutus

Детската градина е построена преди 30 години от кметство село Рудник. Открита е през месец март 1986г. с директор Хрисула Вълчанова.


Сградата е специално построена за детска градина за 4 групи до 100 деца. Детската градина разполага с добра материална база, която очакваме с помощта на общината Бургас да осъвременим. Сградата има отделно крило, на един етаж за кухня, където се приготвя топла храна, както и физкултурен салон. Детската градина е на два етажа, разполага големи фоайета където правим празниците пред родителите, както и просторни занимални, спални, стая за учителите, гардеробна, изолатор, стая за отдих.


От 01.09.1993г. след конкурс за директор е назначена, г-жа Тодорка Симеонова до този момент. Учителите и децата са участвали в проекти спечелили от община Бургас във връзка със социализацията на децата и развиване на техните индивидуални качества.


Организацията на режима в детската градина е целодневна от 06:30ч. до 18:00ч.
В градината се подготвят шестгодишни деца за първи клас. В края на годината резултатите от тестовете със шестгодишните деца са много добри. Децата се обучават през традиционните методи, както и включване на интерактивните методи чрез мултимедия. В процеса на обучение децата на шест години изнесоха открити моменти по български език и математика пред родителите, включвайки интерактивни методи.

Мисия на детската градина:

Отглеждане, възпитание и обучение на децата в съответствие с държавните образователни изисквания и европейски стандарти, в дух на демократичните ценности, развитие на индивидуалните качества и стимулиране на творческите заложби на децата.mission