aboutus

Детската градина е построена преди 30 години от кметство село Рудник. Открита е през месец март 1986г., с директор Хрисула Вълчанова.

Сградата е специално построена за детска градина за 4 групи до 100 деца. Детската градина разполага с обновена материална база по проект „Красива България” и с финансовата подкрепа на общината Бургас.

 Сградата има отделно крило, на един етаж за кухня, където се приготвя топла храна, както и физкултурен салон. Детската градина е на два етажа, разполага с просторни фоайета, слънчеви занимални, спални, стая за учителите, гардеробна, изолатор, стая за отдих.

От 01.09.1993г.  директор на детската градина е  г-жа Тодорка Симеонова.

Детската градина се развива като образователна институция. Всички учители ежегодно повишават квалификацията си.

През учебната 2017/2018г. детската градина е спечелила и работи по три проекта към  НП „Развитие на системата на предучилищното образование” – „Игротерапия” и „Приказкотерапия”.

 Екипът участва в мащабен, дългосрочен проект като партньор на община Бургас -  „ Пълноценна подкрепа на предучилищното образование на деца в неравностойно положение от община Бургас”

ДГ „Калинка” кандидатства и спечели проект по НП„Информационни и комуникационни технологии в системата на предучилищното и училищното образование” , с който ще въведе новите информационни техлогии при обучението във всички групи. 

През 2018г. очакваме филиалът в кв.Черно море да приема деца в нова сграда, с всички удобства, с финансовата подкрепа на общ.Бургас.

Организацията на режима в детската градина е целодневна от 06:00ч. до 18:00ч.
Ежедневно се провеждат допълнителни ситуации по български език, за да се подпомогне процеса на усвояване на езика от билингвалните деца.

От 2017г. се провежда школа по „Декупаж” по проект към общ.Бургас

 

Мисия на детската градина:

Отглеждане, възпитание и обучение на децата в съответствие с държавните образователни изисквания и европейски стандарти, в дух на демократичните ценности, развитие на индивидуалните качества и стимулиране на творческите заложби на децата.mission