Category Archives: ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

ПРОТОКОЛ №1

за провеждане на събрание за избор на членове на обществения съвет при ДГ „Калинка“-кв.Рудник, гр.Бургас

Днес 08.12.2016г. в ДГ“Калинка“ – кв.Рудник, гр.Бургас, от 18,00ч. се проведе събрание за избор на членове на обществен съвет, при следния дневен ред:

  1. Запознаване на родителите със Заповед № 77 на директора на ДГ за броя на редовните и резервни членове на обществения съвет.
  2. Представяне на всеки един присъстващ пред останалите.
  3. Предложения и избор на редовни...
Read more

ПРОТОКОЛ № 2

за провеждане на учредително заседание за избор на Председател, Зам.председател и секретар на обществения съвет при ДГ „Калинка“-кв.Рудник, гр.Бургас

Днес 21.12.2016г. в ДГ“Калинка“ – кв.Рудник, гр.Бургас, от 17,30ч. се проведе учредително събрание при следния дневен ред:

  1. Запознаване със Заповед №75 на директора на ДГ „Калинка“
  2. Запознаване със Заповед №76 на директора на ДГ „Калинка“
  3. Избор на Председател, Зам.председател и секретар на обществения съвет при ДГ...
Read more