Category Archives: ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

ПРОТОКОЛ № 4

ПРОТОКОЛ № 4

от  заседание на Обществения съвет при ДГ „Калинка“-кв.Рудник, с филиал кв.Черно море, гр.Бургас

Днес 19.09.2017г. в ДГ“Калинка“ – кв.Рудник, гр.Бургас, от 13,30ч. се проведе заседание на обществения съвет при следния дневен ред:

 1. Запознаване с изразходваните средства по бюджет 2017г. от директора на ДГ „Калинка“.
 2. Запознаване с годишния комплексен план на ДГ „Калинка“.
 3. Запознаване с актуализация на стратегията за развитие на ДГ „Калинка”.
 4. Запознаван...
Read more

ПРОТОКОЛ №3

ПРОТОКОЛ № 3

за провеждане на  заседание за запознаване с Бюджет 2017г. на Обществения съвет при ДГ „Калинка“-кв.Рудник, гр.Бургас

Днес 21.03.2017г. в ДГ“Калинка“ – кв.Рудник, гр.Бургас, от 17,30ч. се проведе учредително събрание при следния дневен ред:

 1. Запознаване с изразходваните средства по бюджет 2016г. от директора на ДГ „Калинка“.
 2. Запознаване с Бюджет 2017г. от директора на ДГ „Калинка“.
 3. Обсъждане на актуални въпроси от дейността на детската градина.

На...

Read more

ПРОТОКОЛ №1

за провеждане на събрание за избор на членове на обществения съвет при ДГ „Калинка“-кв.Рудник, гр.Бургас

Днес 08.12.2016г. в ДГ“Калинка“ – кв.Рудник, гр.Бургас, от 18,00ч. се проведе събрание за избор на членове на обществен съвет, при следния дневен ред:

 1. Запознаване на родителите със Заповед № 77 на директора на ДГ за броя на редовните и резервни членове на обществения съвет.
 2. Представяне на всеки един присъстващ пред останалите.
 3. Предложения и избор на редовни...
Read more

ПРОТОКОЛ № 2

за провеждане на учредително заседание за избор на Председател, Зам.председател и секретар на обществения съвет при ДГ „Калинка“-кв.Рудник, гр.Бургас

Днес 21.12.2016г. в ДГ“Калинка“ – кв.Рудник, гр.Бургас, от 17,30ч. се проведе учредително събрание при следния дневен ред:

 1. Запознаване със Заповед №75 на директора на ДГ „Калинка“
 2. Запознаване със Заповед №76 на директора на ДГ „Калинка“
 3. Избор на Председател, Зам.председател и секретар на обществения съвет при ДГ...
Read more