Author Archives: kalinka


ПРОТОКОЛ № 4

ПРОТОКОЛ № 4

от  заседание на Обществения съвет при ДГ „Калинка“-кв.Рудник, с филиал кв.Черно море, гр.Бургас

Днес 19.09.2017г. в ДГ“Калинка“ – кв.Рудник, гр.Бургас, от 13,30ч. се проведе заседание на обществения съвет при следния дневен ред:

  1. Запознаване с изразходваните средства по бюджет 2017г. от директора на ДГ „Калинка“.
  2. Запознаване с годишния комплексен план на ДГ „Калинка“.
  3. Запознаване с актуализация на стратегията за развитие на ДГ „Калинка”.
  4. Запознаван...
Read more

ПРОТОКОЛ №3

ПРОТОКОЛ № 3

за провеждане на  заседание за запознаване с Бюджет 2017г. на Обществения съвет при ДГ „Калинка“-кв.Рудник, гр.Бургас

Днес 21.03.2017г. в ДГ“Калинка“ – кв.Рудник, гр.Бургас, от 17,30ч. се проведе учредително събрание при следния дневен ред:

  1. Запознаване с изразходваните средства по бюджет 2016г. от директора на ДГ „Калинка“.
  2. Запознаване с Бюджет 2017г. от директора на ДГ „Калинка“.
  3. Обсъждане на актуални въпроси от дейността на детската градина.

На...

Read more

Видео

Read more

Викторина Аз съм българче – кв.Рудник

Read more

Викторина Аз съм българче – Черно море

Read more

Коледуване 2016

Read more

Открита ситуация Коледни вълшебства във гр. Лаленце- 21.12.2016

Read more

Открита ситуация по математика в гр. Лаленце -12.12.2016г тема- Число и цифра 6

Read more

Празник Аз обичам морето! във филиал кв . Черно море

Read more

ПРОТОКОЛ №1

за провеждане на събрание за избор на членове на обществения съвет при ДГ „Калинка“-кв.Рудник, гр.Бургас

Днес 08.12.2016г. в ДГ“Калинка“ – кв.Рудник, гр.Бургас, от 18,00ч. се проведе събрание за избор на членове на обществен съвет, при следния дневен ред:

  1. Запознаване на родителите със Заповед № 77 на директора на ДГ за броя на редовните и резервни членове на обществения съвет.
  2. Представяне на всеки един присъстващ пред останалите.
  3. Предложения и избор на редовни...
Read more