II A Група
уч. Щилияна Симова
уч. Надя Манолова
пом.въз. Ваня Стамболиева