II-група
ст.уч. Светла Пулев
ст.уч. Величка Колева
пом.въз. Татяна Компанска