I A Група
ст.уч. Веска Джендова
ст.уч. Снежана Дрангова
пом.въз. Мария Джалъзова