I-група
ст.уч. Росица Добрева
пом.въз. Пенка Тошева