Групи

Централна градина Кв. Рудник

Група „Теменужка”

Учител: Мария Танева

Главен учител: Росица Николова

Пом.възпитател: Кети Господинова

Група „Лаленце”

Учител: Мария Цонева

Учител: Анета Янчева

Пом.възпитател: Пепа Апостолова

Група „Маргаритка”

Учител: Славянка Тодорова

Пом.възпитател: Татяна Компанска

Филиал – кв.Черно море

Група „Орхидея”

Старши учител: Веска Джендова

Учител: Надя Манолова

Пом.възпитател: Мария Джалъзова

Група „Синчец”

Старши учител: Нели Иванова

Старши учител: Величка Колева

Пом.възпитател: Иванка Стамболиева