Актуално

Месец Ноември

Дата:
10 ноември 2017г.
 Тема:
График на изявите по групи-през учебната 2017

График документ PDF

Дата:
06 ноември 2017г.
 Тема:
За прием на документи за заемане на длъжностите „Образователен медиатор“, „Придружител“, „Образователен медиатор/Придружител“

обява бланка документ PDF

Месец Ноември

Дата:
11 ноември 2016г.
Час:
10.00 часа
Каде:
Централна сграда
Тема:
“Сбогом есен” – изпращане на есента
Дата:
16 ноември 2016г.
Час:
10.00 часа
Каде:
Подготвитела група “Маргаритка”
Тема:
БЕЛ – открита ситуация

Месец Декември

Дата:
14 декември 2016г.
Час:
10.00 часа.
Каде:
Подготвитела група “Маргаритка”
Тема:
Математика – открита ситуация
Дата:
23 декември 2016г.
Час:
10.00 часа.
Каде:
Централна сграда и филиал
Тема:
Дядо Коледа