Актуално

Месец Ноември

Дата:
11 ноември 2016г.
Час:
10.00 часа
Каде:
Централна сграда
Тема:
“Сбогом есен” – изпращане на есента
Дата:
16 ноември 2016г.
Час:
10.00 часа
Каде:
Подготвитела група “Маргаритка”
Тема:
БЕЛ – открита ситуация

Месец Декември

Дата:
14 декември 2016г.
Час:
10.00 часа.
Каде:
Подготвитела група “Маргаритка”
Тема:
Математика – открита ситуация
Дата:
23 декември 2016г.
Час:
10.00 часа.
Каде:
Централна сграда и филиал
Тема:
Дядо Коледа