В детската градина се отглеждат и възпитават 160 деца от 2 до 7г. възраст, в две сгради - централна градина в кв.Рудник и филиал в кв.Черно море. Децата с желание посещават детската градина, обгрижени от квалифицирани учители. С децата се работи за развиване на индивидуалните способности, свързани с хорово пеене и театрална дейности.

ЦЕЛИ НА ВЪЗПИТАНИЕ:

Съобразяване с личността на детето.
Развитие на индивидуалността.
Свободно изразяване на мнение и чувства.
Вяра в себе си.
Желание за работа в екип,взаимодействие.
Създаване на уютна и спокойна атмосфера.
Осигуряване на равни възможности за всяко дете.

ЦЕННОСТИ:

Уважение към околните.
Уважение към себе си.
Доверие.
Справедливост.
Търпение.
Чeстност.
Самоконтрол.